Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

8 december 2016 - Trafik & infrastruktur

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Snöröjning och sandning

Här kommer det lite information om vad som gäller för snöröjning och sandning under vintersäsongen.

Snöröjning

Vi snöröjer efter att det har slutat snöa eftersom vi vill få med oss all snö efter en plogning. Att snöröja efter ett normalt snöfall tar cirka 8 – 10 timmar och kostar ungefär 250 000 kronor. Vid mycket stora eller lånvariga snöfall börjar vi röja undan snön tidigare.

Gång – och cykelvägar, förskolor och trafikleder snöröjs först. Sedan följer huvudgator (bussgator), skolor och bostadsområden.

Datumparkering

Den mesta snön röjer vi på natten. Tänk på att parkera rätt så att våra fordon som snöröjer kommer fram. Mellan klockan 00.00-07.00, ojämna datum får du inte parkera på den sidan av gatan som har ojämna adressnummer och vice versa. Kontrollera alltid parkeringsskyltarna. Skyltar för datumparkering finns vid varje infart till Karlskoga.

Vid halka

Vid halka som bedöms vara trafikfarlig sandar vi först, gång – och cykelvägar och torg, sedan huvudgator (bussgator) och slutligen bostadsgator. Våra trafikleder halkbekämpas med salt i stället.

Sand för privat bruk

Du är välkommen att hämta sand för privat bruk dygnet runt på grusplanen vid Sintrams väg på Ekeby. Kartan nedan visar var. 

Kartan visar var sand finns att hämta på Ekeby

Uppdaterad 2016-12-08 av Tomas Öhrn