Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

12 december 2016 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Markarbetena påbörjade vid Karlbergsskolan

Efter att detaljplanen vid Karlbergsskolan nu har vunnit laga kraft så har kommunen börjat med markarbetena utanför skolan.

Parkeringsplatser

Karlskoga kommun har nu påbörjat markarbetena utanför Karlbergsskolan vilket kommer att ge ett helt annat utseende efter att den före detta 7-9 skolan har rivits. Det kommer nu att byggas nya parkeringsplatser, ny entré till skolan samt Slåttervägen kommer att öppnas upp mot Flygfältsvägen för biltrafik.

Nya villatomter

Den nya detaljplanen kommer också att möjliggöra nybyggnation av villor eller radhus på området mot Slåttervägen. Här finns det redan ett lokalt byggföretag som har fått ett markanvisningsavtal, efter ha anmält sitt intresse till kommunen. Tanken är att om allt går som det ska kommer den byggnationen att börja det andra kvartalet 2017.

Skissen med de nya p-platserna

Uppdaterad 2016-12-12 av Tomas Öhrn