Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 december 2016 - Uppleva & göra

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

En av de aktiviteter som barn- och unga fick prova på under sommarlovet var fiske. Karlskoga kommun har fått ett erkännande för de sommarlovsaktiviter som genomförts för kommunens barn- och unga.

Diplom till Karlskoga kommun för genomtänkta sommarlovsaktiviteter

Karlskoga kommun har fått diplom som innebär ett erkännande för ett väl genomfört arbete med årets sommarlovsaktiviteter.

Karlskoga kommun fick våren 2016 bidrag från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, för att under sommaren genomföra sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Tanken med bidraget var att aktiviteterna skulle stimulera alla barn och unga till att delta i aktiviteter under sommaren, kostnadsfritt. Aktiviteterna skulle främja integration och samtidigt skapa nya kontaktytor mellan deltagare med olika social bakgrund. Nu har även MUCF tilldelat ett diplom för de utmärkta sommarlovsaktiviter som genomförts för kommunens barn- och unga.

Möten över sociala gränser
Några verksamheter som tagit del av bidraget är Knapped, fritidsverksamheterna och kulturskolan. Aktiviteterna har bland annat varit IT-utveckling av robotar, orientering, fiske, bussresor och sommarläger. Verksamheterna har genom sina aktiviteter främjat integration på flera olika sätt. Oavsett etnisk-, ekonomisk-, eller social bakgrund har alla barn fått möjlighet att delta. Arbetets grunder har dessutom lett till ett arbete som främjat barnens syn på värdegrunder och genom nya sociala möten har de fått mer förståelse för varandra.

Aktiviteter som stärkt barn och ungas självkänsla
Sommarlovsaktiviteterna har varit grupputvecklande för de barn och unga som deltagit, vilket bidrar till positiva effekter resten av året. Ledarna har sett att gemensamma upplevelser stärkt deras självkänsla och sammanhållning. De barn och unga som deltagit på olika typer av aktiviteter har haft en meningsfull sysselsättning och fått mer kunskap inom olika områden, vilket har bidragit till vidgade vyer hos ungdomarna.

Flera verksamheter har genom bidraget kunnat anställa flerspråkig personal, vilket har varit en trygghet och en förutsättning för de barn och unga som har en utländsk bakgrund.

MUCF är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. De ger utöver det bidrag till föreningsliv, kommuner och internationella samarbeten.


Uppdaterad 2016-12-14