Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

16 januari 2017 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tillfälliga platser på Skogsrundans förskola

Liksom tidigare år öppnas den tillfälliga förskolan Skogsrundan för att minska trycket på förskoleplatser under våren.

I dagsläget är det många barn som står i kö. Skogrundans 20 platser är redan fulla och barn- och utbildningsförvaltningen ser just nu över vilka möjligheter som finns för att öppna ytterligare platser.

Skogrundans förskola är öppen 17 januari till 7 juli.

Uppdaterad 2017-01-23 av Gunilla Östman