Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

30 januari 2017 - Stöd & omsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Maria Hedman Holmblad och Ann-Marie Englund.

Validationsmetoden intresserar Socialstyrelsen

Karlskoga kommun fick nyligen besök av Socialstyrelsen då man efter en föreläsning av Maria Hedman Holmblad och Anne-Marie Englund på demensdagarna blev intresserade av den metod som kommunen använder sig av och utbildar i. Metoden handlar om bemötande och kommunikation med människor som har en demenssjukdom.

Validationsmetoden har använts i Karlskoga kommun i 15 år. Frida Nobel och Anders Bergh som båda arbetar på Socialstyrelsen kom på besök onsdagen den 25 januari

– De ville veta mer om metoden utifrån att de blev nyfikna under föreläsningen, säger Maria Malmsten, områdeschef inom vård och omsorg.

Under dagen fick Frida Nobel och Anders Bergh chans att dels träffa Maria Hedman Holmblad och Ann-Marie Englund som berättade hur vi arbetar med metoden i kommunen och hur Minnesteamet använder den i sitt dagliga arbete. Dels fick de chansen att vara vid en gruppvalidation på eftermiddagen på vårdboendet Skrantahöjden.

Positiv uppmärksamhet

Frida Nobel och Anders har uppdrag från regeringen att nationellt nå goda strategier och riktlinje för demens. Syftet med deras besök var att omvärldsbevaka och ta del av gott exempel. Deras arbete ska mynna ut i en rapport om nationella riktlinjer som ska vara klar 1 juli 2017.
– De verkade imponerade av hur minnesteamet använde sig av validationsmetoden exempelvis vid ett minnestest. De gjorde kopplingar med personcentrerat arbetssätt, ökad delaktighet och demensvänligt samhälle. Kul att vi blev positivt uppmärksammad.

Uppdaterad 2017-01-30 av Maria Gunnarsson