Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

15 mars 2017 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Inget kommunfullmäktige i mars

Kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars är inställt. Anledningen är att det finns för få ärenden att behandla.

Presidiet i kommunfullmäktige i Karlskoga har beslutat att ställa in det planerade sammanträdet den 28 mars. Detta på grund av för få ärenden.

Nästa sammanträde kommer att äga rum tisdagen den 25 april.

Uppdaterad 2017-03-15 av Ralf Sundhäll