Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

3 april 2017 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Landshövdingen Maria Larsson klippte bandet som förkunnade att nu är upprustningen av broarna igång.

Broarna i Björkborn rustas upp

Karlskoga kommun ska rusta upp broarna över Timsälven vid Alfred Nobels Björkborn. Under våren 2017 påbörjas arbetet med att återställa dem. De båda broarna ska åter öppnas för gång- och cykeltrafik under 2018. Måndag den 3 april gick startskottet då landshövding Maria Larsson och kommunstyrelsens ordförande Sven-Olov Axelsson (S) invigde upprustningen av broarna.

- Brovänner, äntligen står vi här. Vägen hit har varit lång och lite krokig.
Men nu har vi hittat en lösning som vi tror ska bli jättebra, sade Sven-Olov
Axelsson, kommunstyrelsens ordförande vid måndagens invigning.

Han tackade särskilt Länsstyrelsen, Region Örebro län, Trafikverket, Eurenco AB
och Fortum Sverige AB till det goda samarbetet som bidragit till att denna
upprustning kommer till stånd.

”Karlskoga kommun är så offensiva”

Landshövdingen Maria Larsson lyfte vid invigningen fram Karlskoga kommun
som ett gott exempel på en offensiv kommun med framåtanda.

- Karlskoga kommun är så offensiva och villiga att hjälpa till och göra saker
bättre. Jag känner mig otroligt glad att få vara här idag sade landshövding
Maria Larsson. Sedan klippte hon det symboliska blågula band som förkunnade att nu startar upprustningen av broarna vid Björkborn.

Öppnas igen 2018

Broarna över Timsälven vid Alfred Nobels Björkborn har varit stängda
sedan 2013. Men nu ska de alltså återställas och åter kunna öppnas för
åtminstone gång- och cykeltrafik under 2018. Arbetet ska göras i samverkan med
Länsstyrelsen och Region Örebro län och påbörjas under våren 2017.

Den beräknade totalkostnaden för att rusta upp broarna är 4,6 miljoner. Hälften av denna kostnad finanseras av bidrag som Karlskoga kommun sökt och fått från Trafikverket.

Bakgrund

Vid en besiktning 2013 visade det sig att den norra bron var i så dåligt skick att den omedelbart stängdes av. Den bron och markområden i dess anslutning ägs numera av Karlskoga kommun. Den södra bron ägs av Fortum som även äger kraftverksdammen i älven. Även den bron stängdes av för all trafik 2013. Fortum har dock bestämt att besiktiga bron och vidta de åtgärder som behövs för att den åter ska kunna användas.

Karlskoga kommun har tecknat en överenskommelse (servitutsrättigheter) med Fortum Sverige AB för bron och angränsade gång- och cykelvägar. Detta innebär att Karlskoga kommun har det framtida ansvaret för gång- och cykeltrafiken på båda broarna och anslutande marker norr och söder om Timsälven.

Uppdaterad 2017-04-03