Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

12 april 2017 - Bygga, bo & miljö

Widen & Eriksson Byggnads AB från Örebro planerar att under 2018 börja bygga 26-32 lägenheter vid Aggerudsviken, strax intill gamla småbåtshamnen.

Vinnare i markanvisningstävling utsedd

Det blev Widen & Eriksson Byggnads AB som lämnade in det vinnande förslaget till den markanvisningstävling som Karlskoga kommun bjudit in till för en bostadstomt vid Aggerudsviken, strax intill gamla småbåtshamnen. Preliminärt ska 26-32 lägenheter börja byggas 2018 och inflyttning kan då ske under 2019.

Widen & Eriksson Byggnads ABfrån Örebro  kommer att erbjudas tomten till ett i förväg fastställt pris. Entreprenören har föreslagit två stycken punkthus med fyra våningar. Tillsammans innehåller husen 26-32 lägenheter beroende på disponering och lägenhetsstorlekar.

Byggnaderna är mycket väl anpassade till den unika och attraktiva platsen
alldeles intill stranden. Dess vinklade fasader och vridna placering möjliggör
en utblick över vattnet från samtliga lägenheter samtidigt som eftermiddags- och
kvällssolen når de flesta balkongerna.

Preliminärt byggstart 2018

Preliminärt är byggstart planerat till 2018 och i så fall skulle husen kunna
vara klara för inflyttning under 2019. Lägenheterna kommer att upplåtas med
bostadsrätt och om man är intresserad kontakta Widen & Eriksson via
e-post: info@webygg.se

Bakgrund

I slutet av 2016 bjöd Karlskoga kommun in ett antal bygg- och fastighetsföretag
till en så kallad markanvisningstävling för ett bostadskvarter vid Aggerudsviken, strax intill gamla små-båtshamnen. Det är möjligt att bygga upp till fyra våningar på platsen som är mycket attraktivt belägen, bara ett 50-tal meter från vattnet.

Fem aktörer hade lämnat in intresseanmälan när anmälningstiden gått ut. Förslag som kommit in har därefter studerats och bedömts utifrån bland annat gestaltning, anpassning till platsen, lägenhetsfördelning och genomförbarhet.

Därefter utsågs Widen & Eriksson Byggnads AB förslag till det vinnande
förslaget.

» Illustration på de planerade byggnadernaPDF

Uppdaterad 2017-04-13