Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

26 april 2017 - Näringsliv & arbete

Kommunen klättrar i kvalitetsranking

Karlskoga kommun är bra på bemötande. Det framgår av den undersökning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort som mäter kommunens kvalitet i myndighetsutövning och service. Av 139 medverkande kommuner hamnar Karlskoga på en 24:e plats.

Till grund för rankingen ligger en enkät som skickats till kommunens företagare som har haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under år 2016. Företagarna har svarat på frågor om bemötande, handläggningstider och tillgänglighet i ärenden som gäller brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Med ett Nöjd kundindex (NKI) på totalt 76 placerar Karlskoga sig på en 24:e plats av de 139 kommuner som deltagit i undersökningen. En tillbakablick på tidigare år visar att Karlskoga förbättrat sitt Nöjd kundindex, från 73 år 2014 till 76 förra året.

Undersökningen har gjorts av Sveriges kommuner och landsting i samverkan med Stockholm Business Alliance och Business Region Göteborg.

Uppdaterad 2017-04-26