Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

10 maj 2017 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information om åtgärder längs stranden vid Aggerudsviken

I april 2017 presenterades planerna för två flerbostadshus vid Aggerudsviken. I samband med detta kom en del frågor om parkeringsmöjligheter och den före detta småbåtshamnen. Därför vill vi informera om ett antal åtgärder som utöver de båda bostadshusen kommer att ske i närområdet.

De grävningsarbeten som man kan se spår av runt grusparkeringen vid Boängsvägen har gällt ledningsdragningar. Dels den nya överförings-ledningen för vatten mellan Degerfors och lasarettet, dels flyttning av några ledningar för att bereda plats för de nya bostadshusen.

Strandvallen blir kvar
När det gäller grusparkering så kommer den innan bostadsbygget startar, vilket är tidigast under 2018, att ersättas med två eller tre mindre parkeringar men som sammantaget kommer att ha tillräcklig kapacitet. Exakta placeringar för parkeringarna är ännu inte bestämda. Troligtvis blir någon av dessa ytor tillfällig under tiden bostäderna byggs. I samband med byggande kommer ytor för etablering, det vill säga byggbodar, material, med mera att behövas. När bygget är klart och bodar, med mera tas bort kan delar av en sådan yta troligen vara lämplig för parkering. Det finns inga planer på att använda Strandvallen, vare sig under byggtiden eller senare.

Vikar och iläggningsramp 
Sedan flera år tillbaka finns planlagd mark för radhus och/eller villor i södra änden av Aggerudsviken. Det finns många som är intresserade av att bo här och bygga här. Dessa planer inkluderar två grävda vikar. För närvarande pågår arbete med att få tillstånd för vattenverksamhet vilket krävs för att få genomföra arbete i vatten. Den processen kommer fortsätta fram till sent i höst. Som en del i vikprojektet ingår även att bygga en ny iläggningsramp för båtar strax norr om den stora pumpstationen.

Utredning pågår om småbåtshamnen
Vad gäller småbåtshamn så pågår fortfarande utredningen kring en ny småbåtshamn vilken förväntas bli klar under året. Oavsett vad som kommer fram i den utredningen kommer området vid den gamla småbåtshamnen att göras iordning och snyggas till. Om det blir några båtplatser här också är ännu inte bestämt. Det första som måste göras oavsett vilken utformning och funktion det slutligen blir är att avveckla de båda samfälligheterna som idag äger delar av marken och vattnet i anslutning till den gamla småbåtshamnen. Det arbetet påbörjas nu under maj månad.

Uppdaterad 2017-05-10