Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

30 maj 2017 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Den 1 juli tillträder Jan Strid som skolchef för den nya skolförvaltningen.

Jan Strid blir chef för ny förvaltning

Han är chef för gymnasieförvaltningen. Från och med den 1 juli blir Jan Strid även chef för barn- och utbildningsförvaltningen. Men samtidigt går de båda förvaltningar samman till en gemensam förvaltning. Resultat blir den nya skolförvaltningen med Jan Strid som skolchef.

Han har arbetat inom skolverksamheten i Karlskoga kommun sedan 2007. Först som
verksamhetschef för gymnasieskolan, därefter var Jan Strid rektor för Vuxnas
lärande och sedan hösten 2014 har han varit förvaltningschef för gymnasieförvaltningen.

Gymnasieförvaltningen + barn- och utbildningsförvaltningen = skolförvaltningen

Från den 1 juli kan han även titulera sig chef för barn- och utbildningsförvaltningen i
Karlskoga kommun. Men Jan Strid har fått i uppdrag att skapa en ny gemensam förvaltningsorganisation för hela skolverksamheten i Karlskoga. Förslaget som han tagit fram är nu under förhandling med de fackliga organisationerna. Det innebär att från och med juli månad slås barn- och utbildningsförvaltningen samman med gymnasieförvaltningen och blir den nya skolförvaltningen med Jan Strid som förvaltningschef.

- Denna förändring bidrar till att vi skapar ett större helhetstänk kring det livslånga lärandet. Främst genom att hålla samman och utveckla verksamheten från förskola till vuxnas lärande. Jag ser också möjligheter att jobba smartare tillsammans genom att slå samman förvaltningarna, säger Jan Strid.

Men det ska fortsatt vara två nämnder. Barn- och utbildningsnämnden samt en gemensam gymnasienämnd med Degerfors.

Inga tjänster försvinner

När de båda förvaltningarna slås samman kommer den nya skolförvaltningen att bestå av cirka 900 anställda. Det blir inte någon minskning i antalet tjänster jämfört med när
det var två förvaltningar. Ett antal av skolförvaltningens anställda kommer att få jobba bredare och djupare med vissa frågor. Förändringen ska inte innebära några extra kostnader eller påverkan på verksamheten för Degerfors kommun.

Ska visa resultat

Jan Strid känner att det ska bli spännande och utmanande att få bli chef för den nya
skolförvaltningen. Men han vet att det förväntas att han och personalen ska göra
skillnad.

- Jag är medveten om att det finns stora förväntningar på mig och förvaltningen att åstadkomma resultat. Och min bedömning är att det ska vi, verksamhet och förvaltning, tillsammans kunna göra.

För att nå bättre resultat i Karlskoga kommun är skolutveckling ett måste, menar Jan Strid.
- Basen för att nå bättre resultat måste utgå från mötet mellan pedagog och
barnet/eleven. För det är där lärandet sker och där förbättringar kan visas i
resultaten. Därför behöver vi skickliga och utbildade lärare. För alla barn och
elever måste få chans till undervisning med god kvalité. Då skapar vi också ett
större förtroende för skolan. På sikt måste vi få fler elever att bli behöriga
till gymnasieskolan för att kunna få en gymnasieexamen. För det är ofta en biljett
till arbetsliv och möjligheten att bygga ett gott liv.

Som förvaltningschef för skolförvaltningen vill Jan Strid också skapa de bästa
förutsättningarna för chefer och rektorer att utföra sitt jobb på ett bra sätt.
Han betonar att skolpersonalen ska ägna sig åt skolans kärnverksamhet.
- Jag vill att vi ska försöka bygga mer av vår verksamhet på den akademiska
kompetensen. Och att utveckla kontakterna med både Örebro Universitet och
Karlstads Universitet är något jag vill bidra till, säger Jan Strid

Han tillträder formellt som skolchef den 1 juli 2017 och samtidigt bildas
skolförvaltningen. Ett större antal rekryteringar, främst chefer, behöver göras och målsättningen är att skolförvaltningen ska vara i full drift från årsskiftet.

Jan flyttar till Karlskoga

Under hösten kommer också Jan Strid att flytta från Karlstad och slå ner bopålarna i Karlskoga.

- Jag har pendlat hit i tio år. Nu ska det bli skönt att kunna cykla till jobbet och få chansen att lära känna Karlskoga på ett annat sätt.

Fakta

Namn: Jan Strid
Ålder: 57 år
Bor: Karlstad (men från i höst i Karlskoga)
Familj: Fru och tre utflugna barn
Motto: Med rätt förutsättningar vill och kan alla göra sitt bästa
Aktuell som ny förvaltningschef i Karlskoga kommun.

Uppdaterad 2017-05-30