Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

28 juni 2017 - Uppleva & göra

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sök till konststipendium

Nu är det dags att ansöka till Karlskoga kommuns konststipendium.

Till minne av Alfred Nobel har kultur- och föreningsnämnden upprättat ett stipendium från försäljningen av bilder gällande Alfreds liv och gärningar genom konstnären Göran Persson.

Stipendiesumman uppgår till 20.000 kr. Företrädesvis inriktning mot grafik.

Till ansökan, som görs i brevform, bifogas högst 10 foton av aktuella verk samt övriga handlingar och referenser. (Ej cd-skiva eller usb-minne.) Ange information om bildmaterial, som titel, teknik och storlek. 

Jurryn meddelar stipendiatvinnare senast den 1 november 2017.

Skicka ansökan senast den 30 september 2017 till:

Karlskoga kommun
Kulturskolan
Pärlgatan 7
Göran Persson
691 83 Karlskoga.

Uppdaterad 2017-06-28 av Annika Spector