Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

12 september 2017 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Möjligt att ansöka om lantmäteriförrättning elektroniskt

Från och med den 12:e september tar lantmäterimyndigheterna emot elektroniska ansökningar om lantmäteriförrättning via en nyutvecklad e-tjänst.

I tjänsten kan du se ditt eventuella egna fastighetsinnehav eller söka information om andra fastigheter för att kunna göra en så korrekt ansökan som möjligt. Till hjälp finns en karttjänst som visar fastighetsgränser och mät- och ritmöjligheter för att illustrera önskemål på bästa sätt. Inloggning, signering av ansökan och vidimering av eventuella bifogade handlingar sker med hjälp av e-legitimation.

Ett stort arbete har lagts ner för att förenkla språket och förklara begrepp som förekommer under en lantmäteriförrättning. Man har även försökt att i text förklarat vad som faktiskt underlättar och effektiviserar hanteringen av ärendet, t.ex. vikten av noggranna kontaktuppgifter. Det har varit en avvägning av frivillighet, tvingande uppgifter och validering för att hålla ansökanförfarandet hyfsat enkel men ändå korrekt.

En första version
Den första versionen av tjänsten kommer i första hand vara inriktad för privatpersoner som ansöker om åtgärderna avstyckning, fastighetsreglering, klyvning och sammanläggning. I framtida versioner avser vi att införa stöd för elektroniska kompletteringar efter att ansökan tagits emot av Lantmäterimyndigheten. Det finns även planer att införa fler informationslager i karttjänsten med t ex fornlämningar, planinformation, bestämmelser och rättigheter som kan påverka ditt önskemål om fastigheten.

Man har jobbat aktivt för att kunna tillvarata de möjligheter ett elektroniskt ansökningsförfarande ger, utan att tumma på den juridiska- eller tekniska kvalitén. Nu har vi skapat en framtidssäkrad plattform för digital kommunikation med våra sakägare, idag och i en mer digitaliserad framtida process.

Du hittar den nya e-tjänsten här: https://enak.etjanster.lantmateriet.se/länk till annan webbplats

Uppdaterad 2017-09-12