Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

14 september 2017 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Rävåsskolan återinvigd

På tisdagskvällen den 12 september var det dags för återinvigning av Rävåsskolan som genomgått stora renoveringar under året.

Flera hundra personer hade samlats vid Rävåsskolan under tisdagskvällen, dels för att delta vid återinvigningen av skolans lokaler men också för att umgås under den så kallade "Rävåskvällen".

Hundraåringen som fick nytt liv
"Man skulle kunna mynta en boktitel om den här skolan; hundraåringen som skulle läggas ner, men som fick nytt liv”, sa Sven-Olof Axelsson, kommunstyrelsens ordförande under invigningstalet.

Antalet barn i Karlskoga hade under en längre period ökat och det var grunden till att skolan blev kvar och renoverades istället för att försvinna. Under renoveringsarbetet har man sett till att anpassa lokalerna till dagens skola och dess verksamhet. Mycket yta har också frigjorts inuti själva huvudbyggnaden, tack vare den helt nybyggda och fristående matsalen som är placerad i anslutning till skolan. För att förbättra säkerheten när barnen hämtas och lämnas vid skolan så har också nya av- och påstigningsplatser ordnats intill skolgården.

Skolan invigd
”Här är nyckeln till skolan, den är er”, sa Sven-Olof Axelsson när han överlämnade ett stort plastkort till Jan Strid, chef på skolförvaltningen och Yvonne Nilsson, barn– och utbildningsnämndens ordförande. Sedan var det dags för Hanna, en av skolans elever, att klippa det blå-gula bandet för att slutligen återinviga Rävåsskolan.

Efter invigningstalen ordnades det med rundturer i skolans lokaler var 15:e minut. Många var intresserade av att se hur slutresultatet blivit och både gamla elever, föräldrar och flera andra passade på att ta sig en titt.

Hanna, en av skolans elever, klippte det blågula bandet under invigningen.

Sven-Olof Axelsson, kommunstyrelsens ordförande, lämnar över ett stort plastkort till Yvonne Nilsson, barn– och utbildningsnämndens ordförande och Jan Strid, chef på skolförvaltningen.

Uppdaterad 2017-09-28