Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

29 september 2017 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Lokala brottsförebyggande rådet (LokBrå) är ett organ där man pratar trygghetsfrågor och försöker hitta lösningar tillsammans. Här samlas rådet tillsammans i Tunet i Degerfors.

Jobbar för trygghet och ökad samverkan

Det brottsförebyggande rådet för Karlskoga Degerfors samlades idag i Tunet i Degerfors. Rådets möte bygger på samverkansöverenskommelser med prioriterade fokusområden. Dagen fördjupade kunskapen inom dopningsförebyggande arbete samt våld i nära relationer.

Lokala brottsförebyggande rådet (LokBrå) är ett rådgivande forum mellan kommuner och polis där information ges om det aktuella brottsförebyggande arbetet i de båda kommunerna.

Kommunerna och polisen har enats om sju lokala fokusområden 2016-2019 för att förebygga brott och öka tryggheten. Doping och våld i nära relationer är två av de prioriterade områdena. På LokBråmötena följs utvecklingen och insatser/behov utifrån de olika fokusområdena upp.

Mer info finns här!

Uppdaterad 2017-09-29