Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

20 oktober 2017 - Trafik & infrastruktur

Ny asfalterat på Bergsmansgatan

Bergsmansgatan öppnas åter

Den nybyggda cykelbanan efter Bergsmansgatan är nu asfalterad och klar och trafiken kan köras som vanligt på gatan.

Gatstenen borta

I samband med ombyggnationen av Bergsmansgatan har man rivit upp gatstens beläggningen och ersatt den med asfalt. Det är en del av det ombyggnadsprojekt som pågår just nu och som kommer att fortsätta efter vinterns slut, med byggnation av cykelbana ner efter Urbrinken till Alfred Nobels torg. När det jobbet är klart kommer också den provisoriska busshållplatsen efter Kungsvägen att flyttas ner till torget.

Nya dagvattenledningar

Bergsmansgatan har nu fått en helt ny profil genom att den har blivit smalare eftersom den nya cykelbanan har byggts på affärssidan av gatan. Trottoaren på den andra sidan har fått en ny plattbeläggning. Vidare har man bytt ut de gamla dagvattenledningarna mot nya när gatan var uppgrävd. Det som återstår nu är diverse justeringsarbeten innan projekt tar paus och fortsätter till våren.

Uppdaterad 2017-10-20 av Tomas Öhrn