Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

26 oktober 2017 - Bygga, bo & miljö

Arbete med att avverka skog för framtida vägbygge

Förberedande jobb för byggnation

Nu påbörjas förberedelserna för att bygga en ny väg till de villaområden som planeras byggas öster om Storängens handelsområde ner mot Möckeln.

Avverkar skog

Skogsmaskinerna har nu börjat ta ner skogen så att arbetet med att bygga den nya vägen som kommer att bli en förlängning av Finnebäcksvägen och österut kan påbörjas under våren. Den här vägen kommer att gå ner till det nya område som planeras för byggnation under nästa år. När detaljplanen är klar, kommer det att byggas nya villor i området. Efterfrågan på tomter för villabyggnation i Karlskoga är för närvarande stor och bristen på villatomter börjar märkas.

Bilden visar var den nya gatan kommer att byggas

Uppdaterad 2017-10-26