Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

30 oktober 2017 - Kommun & politik

Svara på vår enkätundersökning om trygghet

Karlskoga kommun och Polisen vill veta vad medborgarna tycker om tryggheten i Karlskoga.

Just nu pågår en enkätundersökning med två frågor om hur du upplever tryggheten, som du gärna får besvara.

Du kan svara på enkäten antingen via webbformuläretlänk till annan webbplats eller fylla i pappersenkäten, som finns att hämta på biblioteket, hos Servicecenter i kommunhuset eller hos Polisen. Enkäten är helt anonym.

Trygghetsundersökningen är öppen under perioden 30 oktober - 19 november.

Svaren på dessa frågor kommer att ligga till grund för Polisens och kommunens gemensamma arbete för att få ett tryggare, säkrare och mer attraktivt Karlskoga.

Uppdaterad 2017-10-30 av Gunilla Östman