Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

6 november 2017 - Trafik & infrastruktur

Granska Trafikverkets vägplan för Ekebykorset

Trafikverket arbetar med att upprätta en vägplan för ombyggnation av E18, Ekebykorset i Karlskoga. Vägplanen finns nu för granskning 6-27 november.

Det är Trafikverkets vägplan för en ny cirkulationsplats vid Ekebykorset i Karlskoga för att öka trafiksäkerheten som nu finns att granska och lämna synpunkter på.

Trafikverkets vägplan för cirkulationsplatsen innehåller planskild gång- och cykelväg.

Granskningstid

6 november - 27 november

Plats för handlingar

- Servicecenter, Kommunstyrelsens hus, Katrinedalsgatan 4, Karlskoga

- Trafikverket, Bettorpsgatan 10, Örebro

Delar av handlingar finns även på www.trafikverket.se/ekebykorset-karlskogalänk till annan webbplats

Synpunkter

Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2017/55305.

Du kan också lämna dina synpunkter via www.trafikverket.se/ekebykorset-karlskoga länk till annan webbplats.

Uppdaterad 2017-11-06 av Gunilla Östman