Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

13 november 2017 - Bygga, bo & miljö

Ombyggnationen runt Alfred Nobels torg fortsätter

Under hösten fortsätter ombyggnationen runt Alfred Nobels torg, och nästa steg är förberedande arbete inför utformningen av gångfartsområdet på Urbrinken.

Under vecka 46 börjar arbetet med det gångfartsområde som ska utformas på Urbrinken i centrala Karlskoga. Inledningsvis kommer arbetet koncentreras till den västra delen av Urbrinken och till viss del på Stadshusgatan.

Hur påverkas trafiken?

Under tiden arbetet pågår, vilket beräknas ta cirka 3 veckor, kommer Urbrinken och Stadshusgatan stängas av och trafiken dirigeras om. Stadshusgatan kommer däremot vara öppen för fordon med tillstånd, exempelvis varutransporter och färdtjänst, men med infart från Kyrkotorpsgatan. Det kommer också vara möjligt för personer med rörelsehinder som ska till exempelvis vårdcentral, apotek eller folktandvård, att köra in på gatan för att släppas av. För de personer som kör bil själv och har parkeringstillstånd för rörelsehindrad, kan då stå med sin bil i max 3 timmar där parkeringsförbud råder. Hyresgäster i parkeringsgaraget får åka in på Stadshusgatan från motsatt sida än de brukar, alltså från Kyrkotorpsgatan och sedan vidare ner i garaget.

Busshållplatsen på Alfred Nobels torg trafikeras inte under dessa veckor. De linjer som påverkas är linje 1 och linje 2.

  • Resenärer med linje 1 hänvisas till Kungsvägen.
  • Linje 2 kommer att köra via Centrumleden, därför hänvisas resenärer antingen till Busstationen eller Centrumleden.

Mer information om busstrafiken finns på länstrafikens hemsidalänk till annan webbplats.

Den här illustrationenöppnas i nytt fönster visar vilka gator som stängs av.

Gångfartsområdet – ett lyft för centrum

Gångfartsområdet som ska utformats på Urbrinken blir en yta där alla trafikanter samsas, men med företräde för de gående. Tanken är också att parkering och trafik ska minska på torget och istället flyttas till platser i anslutning till torget. Med anledning av det kommer också förberedande arbete ske på Stadshusgatan, där det ska utformas fler platser för handikapparkering framöver.

karlskoga.se/alfrednobelstorglänk till annan webbplats kan du läsa mer och följa arbetet.

Uppdaterad 2017-11-24 av Sandra Lund-Hageräng