Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

15 november 2017 - Trafik & infrastruktur

Hämta sand för privat bruk

När halkan slår till erbjuder Karlskoga kommun sand till alla fastighetsägare. Den som vill kan komma och hämta sand för privat bruk - dygnet runt - på grusplanen vid Sintrams väg, i Ekeby.

Fastighetsägarens ansvar

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att se till att det är möjligt för gångtrafikanter att ta sig fram på gatan utanför fastigheten. När vi kör förbi med plogbilen bildas ofta en snövall på gångbanan eller trottoaren. Men du behöver inte ta bort den snön utan ska istället sanda en sträng utanför snövallen.

Lådor med sand avsedda för väghållning

Sandlådor finns också utplacerade på platser där kan bli extra svårt att ta sig fram vid halt väglag, exempelvis backar och trappor. Den sanden är till för väghållning och används av oss när vi sandar Karlskogas gator. Om du behöver sand för privat bruk ska du hämta den från sandhögen på grusplanen vid Sintrams väg.

Karta som visar var sanden finns

Uppdaterad 2017-11-15