Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

7 december 2017 - Kommun & politik

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kultur- och föreningsförvaltningen har analyserat bokningen av konstgräsplanen Kemab Arena. Detta för att säkra upp att pojkar och flickor har lika stor tillgång till fotbollsplaner.

Nu ska kommunen bli ännu bättre på jämställdhet

I början av 2017 startade ett projekt för jämställdhetsintegrering i den kommunala verksamheten. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Karlskoga är en av de kommuner som deltar. Budskapet är att alla invånare ska ha möjlighet till samma service oavsett kön.

Kvalitetsstrateg Åsa Holmberg är kommunens kontaktperson för
projektet. Hon ingår i en arbetsgrupp med förvaltningscheferna Ulrika Lundgren
och Patrik Jonsson och politikerna Maria Nyberg och Anders Ohlsson som
samverkar med andra kommuner kring ämnet jämställdhet. Detta för att finna sätt
att ännu mer integrera jämställdhet i den kommunala verksamheten.

Det är SKL som äger projektet och förutom Karlskoga är det Kristinehamn, Uppsala och Örebro kommun som finns med i projektet. Örebro kommun är dock en så kallad modellkommun. Det betyder att de har tidigare deltagit i SKL:s projekt och delar nu med sig av sina erfarenheter till andra kommuner. Dessutom deltar flera andra kommuner i andra konstellationer uppdelat efter geografiska områden.
- Vi lär oss mycket av att utbyta erfarenheter med andra kommuner, säger kvalitetsstrateg Åsa Holmberg.

Syftet med projektet är att ge invånarna jämställd fördelning av resurser och
likvärdig service oavsett kön.

- Jämställdhet är en rättighet för invånarna, men också en nyttighet för kommunen. Jämställdhetsintegrering leder till bättre kvalitet i verksamheten. Jämställdhet är en del av kommunernas ordinarie uppdrag. Det är självklart att invånarna ska få likvärdig service oavsett kön och en jämställd fördelning av resurser, säger Åsa Holmberg.

Analys över jämställdheten

Efter att projektet startade har samtliga förvaltningar genomfört analyser inom
något av förvaltningens verksamhetsområde. Analyserna visar att jämställhet är något som finns med i den kommunala verksamheten. Men det finns mer att göra för att bli ännu bättre. Åsa Holmberg ger några exempel från analysen
- Kultur- och föreningsförvaltningen har analyserat bokningen av
konstgräsplanen Kemab Arena. Detta för att säkra upp att pojkar och flickor har lika stor tillgång till fotbollsplaner.
- Socialförvaltningen har analyserat daglig verksamhet. Där ser man att det är en tydlig uppdelning av ”manliga” och ”kvinnliga” verksamheter. Det är dock en jämn könsfördelning och jämn resursfördelning. Där ser nu socialförvaltningen över hur man kan stödja brukare att våga göra val utanför de traditionella könsnormerna, berättar Åsa Holmberg.

Även de förtroendevalda har analyserat jämställdheten. Detta har skett genom att man har mätt hur lång tid kvinnor respektive män talat vid kommunfullmäktiges möten.

Arbetet ska intensifieras

SKL avslutar projektet i maj 2018. Men utifrån de erfarenheter Karlskoga
kommun fått från andra kommuner och resultaten av analyserna som gjorts kommer Karlskogas arbete att fortsätta även efter maj 2018 - och intensifieras. - Det krävs att vi ständigt arbetar med frågorna och efterfrågar jämställdhetsanalyser och resultat utifrån könsuppdelad statistik. Vi behöver öka kunskapen på alla nivåer. Ett steg på vägen blir att vi arrangerar en gemensam utbildningsdag den 11 december på temat att leda och styra för jämställdhet. Där deltar både politiker och tjänstepersoner, säger Åsa Holmberg.

Uppdaterad 2017-12-07