Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

22 december 2017 - Trafik & infrastruktur

Fredagen den 22 december återinvigdes busshållplatsen vid Villingsberg.

Busshållplats i Villingsberg återinvigd

Den 22 december fick Villingsbergsborna en efterlängtad julklapp när busshållplatsen återinvigdes. Det var Sven-Olov Axelsson, kommunstyrelsens ordförande, Mats Gunnarsson, Region Örebro Län och
Tomas Holmlund från Trafikverket som tillsammans öppnade den julinslagna
klappen.

Under hösten har busshållplatserna längs E18 mellan Karlskoga och Örebro byggts om och som en tidig julklapp återinvigdes hållplatsen vid Villingsberg den 22 december. Så nu är det fritt fram åka buss till och från Villingsberg igen. Vid återinvigningen närvarade Sven-Olov Axelsson, kommunstyrelsens ordförande, Mats Gunnarsson, Region Örebro Län och Tomas Holmlund, Trafikverket, Jerry Tauberman från Försvarsmakten och representanter från Villingsbergs byalag.

Ombyggnadsarbetet inleddes under september 2017 och är,förutom lite finputsning som kräver bättre väder, nu klart. Resultatet är moderna tillgängliga busshållplatser som matchar den goda kollektivtrafik som finns på sträckan.

Bakgrund

Strax före jul 2015 stängdes busshållplatsen vid Villingsberg av trafiksäkerhetsskäl och arbetsmiljöskäl och omedelbart inleddes arbetet med en översyn av samtliga hållplatser längs E18 mellan Karlskoga och Örebro. Karlskoga kommun, Lekebergs kommun, Region Örebro län och Trafikverket utredde gemensamt i vilken grad olika busshållplatser behövde förbättras för att få acceptabel standard samtidigt som några hållplatser med mycket låg användning fick förbli avvecklade.

Uppdaterad 2017-12-22