Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

4 januari 2018 - Utbildning & barnomsorg

Nationell konferens om samhällsorientering för nyanlända

Vuxenutbildningen i Karlskoga kommun arrangerar den 3 maj 2018 en nationell konferens inom samhällsorientering för nyanlända. Konferensen kommer att hållas på Hjalmar Bergman Teatern i Örebro och sker i samverkan med tio andra kommuner i Örebro län

Innehållet på konferensen kommer att beröra pedagogisk utveckling, kvalitetsuppföljning och rapportering, samverkan mellan olika lokala aktörer samt jämställdhet, jämlikhet och barnets bästa.

Landshövding Maria Larsson hälsar konferensdeltagarna välkomna och Karlskoga kommuns utvecklingschef Kalle Selander är moderator under konferensen. Delar av konferensen kommer att streamas över Internet.

Samhällsorientering

Varje kommun är skyldig att erbjuda nyanlända och deras anhöriga samhällsorientering. Detta gäller även invandrare som sökt sig till och bosatt sig i Sverige förutom ungdomar i gymnasieskolan, EU/EES-medborgare, arbetskraftsinvandrare samt gäststuderande/-forskare.

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanländes etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen. Samhällsorienteringen ska förmedlas i dialog- och diskussionsform anpassat efter den nyanländes egna förutsättningar och perspektiv. Informationen ska därför helst ges på den nyanländes modersmål. Centrala delar i samhällsorienteringen är att den ska omfatta minst 60 timmar, ge utrymme för dialog och reflektion samt kommuniceras på modersmålet.

Utbildningarna inom samhällsorienteringen genomförs oftast en dag i veckan under tio veckor i hemkommunen. Det förekommer också intensivutbildningar.

Samhällsorientering i samverkan

I Örebro län samverkar kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå, Karlskoga, Degerfors, Nora, Lindesberg, Hällefors, Lekeberg och Örebro för att erbjuda nyanlända samhällsorientering. Utbildningsverksamheten och utvecklingsarbetet samordnas av ett gemensamt SO-kansli som har sitt säte i Karlskoga.

Uppdaterad 2018-01-04