Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

19 februari 2018 - Trafik & infrastruktur

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nya tag gällande bron över Timsälven

Under 2017 utredde kommunen möjligheten att restaurera Björkbornsbron över Timsälven, då den är en viktig del i gång- och cykelleden som går till Björkbornsområdet. Nu tas ett omtag i den fortsatta utredningen för att säkerställa möjligheten att ta sig till området till fots eller på cykel.

Målsättningen i utredningen var att en gång- och cykelväg över Timsälven skulle vara klar innan valborg 2018. I slutet av förra året visade det sig att projektet inte skulle kunna genomföras inom tidsramen. Dessutom visade nya uträkningar att det skulle bli mycket dyrare än beräknat. Ökningen beror på högre kostnader för bland annat rivning av den gamla bron, reparation av stöd och kostnad för lyftkran och pråm under projekttiden.

Tar omtag

Därför har samhällsbyggnadsnämnden beslutat om att inte genomföra någon
ombyggnation i detta läge, utan istället ta ett omtag i projektet. Målet är att
fortsatt utreda möjligheten att ta sig via bron till Björkbornsområdet, där
Alfred Nobels Herrgård och flertalet stora arbetsplatser är placerade. Kommunen
kommer bland annat se över vilka möjligheter det finns att konstruera en bro på
annat sätt för att hålla kostnaderna nere, samt undersöka vilka alternativa
möjligheter som finns till en gång- och cykelled över älven.

Uppdaterad 2018-02-19