Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

5 mars 2018 - Bygga, bo & miljö

Ombyggnationen runt Alfred Nobels torg fortsätter

Nu fortsätter ombyggnationen runt Alfred Nobels torg och arbetet med området som ska utformas på Urbrinken under våren. Arbetet startar onsdagen den 7 mars och beräknas vara klart 31 maj.

Det är det så kallade gångfartsområdet som ska utformas på Urbrinken, alldeles intill Alfred Nobels torg. Under tiden arbetet pågår kommer Urbrinken och Stadshusgatan stängas av och trafiken dirigeras om. Inledningsvis koncentreras arbetet till den västra delen av Urbrinken som angränsar till Bergsmansgatan.

.På Stadshusgatan kommer det fortfarande under byggtiden att finnas möjlighet för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade att parkera i högst tre timmar där parkeringsförbud råder. Det finns också möjlighet att parkera ett fordon som används för transport av sjuka eller rörelsehindrade personer där det enligt trafikföreskrift gäller förbud mot stannande eller parkering. Som passagerare har du möjlighet att bli körd fram till målpunkten och få hjälp av föraren dit du skall, därefter kör föraren av bilen till en vanlig parkeringsplats och parkerar. När besöket är klart kan föraren åter hämta passageraren vid målpunkten igen.

Ofarlig lukt kan uppstå

Hyresgäster i parkeringsgaraget får åka in på Stadshusgatan från motsatt sida än de brukar, alltså från Kyrkotorpsgatan och sedan vidare ner i garaget. Busshållplatsen på Alfred Nobels torg trafikeras inte under dessa veckor. Mer information om busstrafiken finns på länstrafikens hemsida.

Inledningsvis kommer arbetet kräva uppvärmning av marken. Arbetet med uppvärmningen av marken kan medföra en viss bränd lukt i Karlskogas centrala delar, vilket är ofarligt.

Om gångfartsområde

Gångfartsområdet, också kallat shared spaceområdet, som ska utformats på Urbrinken blir en yta där alla trafikanter samsas, men med företräde för de gående. Tanken är också att parkering och trafik ska minska på torget och istället flyttas till platser i anslutning till torget.

Enligt planeringen ska ombyggnationen av Alfred Nobels torg ske i tre etapper, varav etapp 1 innefattar bland annat gångfartsområdet på Urbrinken samt den redan genomförda flytten av gång- och cykelvägen som tidigare gick över torget. Det är endast etapp 1 som är politiskt beslutad och frågan om etapp 2 och 3 kommer behandlas av kommunfullmäktige längre fram.

Uppdaterad 2018-03-16