Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

17 april 2018 - Kommun & politik

Kungörelse för kommunfullmäktige 24 april 2018

Tid: Tisdagen den 24 april 2018, klockan 16:00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Nya folkets hus, Centralplan 7

1. Kommunfullmäktiges entlediganden och valärenden 2018

2. Enkla frågor 2018

3. Interpellationsdebatt

4. Årsredovisning 2017 – Föredragning av revisorerna

5. Ansvarsfrihet för år 2017 för Kommunstyrelsen och nämnder

6. Ställningstagande avseende investering i nyproduktion av 24 lägenheter på fastigheten del av Bregården 2:31

7. Motion om att införa huskurage

8. Medborgarförslag om hundpåsar och hundlatriner

9. Medborgarförslag om hundrastgårdar

10. Inkomna interpellationer april 2018

11. Inkomna motioner 2018

12. Inkomna medborgarförslag 2018

13. Inkomna handlingar KF 2018

Ärendelista och handlingar
Ärendelista såväl som samtliga handlingar finns till­gängliga på Kommunstyrelsens hus, kansliavdelningen, Katrinedalsgatan 2–4, Karlskoga.

Hela ärendelistan och handlingar finns på www.karlskoga.selänk till annan webbplats under rubrik Kommun & politik/kommunfullmäktige.länk till annan webbplats

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Välkommen!

Anders Ohlsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Lyssna på dina politiker! Direktsändning från kommunfullmäktiges sammanträde: 103,8 alt. 97,0 MHz Cityradion.

Uppdaterad 2018-04-17