Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

5 juni 2018 - Utbildning & barnomsorg

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Projekt för att stärka kompetensen inom industrin

Karlskoga kommun är en av flera deltagare i ett projekt där 24 företag i Karlskoga och Degerfors medverkar. Projektet ska bidra till att stärka kompetensen inom industrin i Östra Mellansverige.

Projektet är tänkt att stärka både individers ställning på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling och till att underlätta för de företag som deltar att hitta arbetskraft med rätt kompetens.

Syftet är att i förlängningen skapa goda förutsättningar individuellt, organisatoriskt och strukturellt för konkurrenskraftigt livslångt lärande hos personer som är sysselsatta i industrin i Östra Mellansverige.

Svenska ESF-rådet har beviljat en projektansökan för att stärka kompetensen inom industrin i Östra Mellansverige. Ansökan sker inom ramen för Europeiska Socialfondens utlysning ”Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i Östra Mellansverige”.

Projektet består av ett huvudprojekt med fem delprojektägare i Region Sörmland, Region Uppsala län, Region Västmanland, Region Örebro län (genom Karlskoga kommun) och Region Östergötland.  I respektive delprojekt deltar företag som samverkansaktörer och målgrupp för insatserna. Region Östergötland är projektägare.

Uppdaterad 2018-06-07