Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

24 juni 2018 - Bygga, bo & miljö

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Hejda spridning av virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin

De senaste åren har sjukdomen afrikansk svinpest spridit sig i Europa och den finns nu i Sveriges närområde, till exempel hos vildsvin i Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Sjukdomen drabbar tamgrisar och vildsvin men är inte farlig för människor.

Även om människor inte påverkas av visruset kan människor sprida smittan via mat. Jordbruksverket uppmanar nu allmänheten att vara extra noggranna vid hanteringen av matrester och att inte ta med korv, kött och andra charkprodukter till Sverige från de länder där smittan finns.

Så här håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska djur

  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Kompostering av matavfall ska alltid ske i sluten behållare.
  • Anmäl till Statens veterinärmedicinska anstalt på tel nr 018-67 40 00 om du hittar ett självdött vildsvin.

Det här gäller vid utlandsvistelse

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
  • Om du har jagat i ett land där afrikansk svinpest förekommer: Gör rent din jaktutrustning, dina jaktkläder och stövlar innan du använder dem i Sverige. Om du haft din jakthund med bör du tvätta pälsen på den innan du åker hem. Tänk på att kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk.

Mer information finns att läsa på Jordbruksverkets hemsida

Uppdaterad 2018-06-24