Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

6 november 2018 - Kommun & politik

Kungörelse för kommunfullmäktige den 13 november 2018

Tid: Tisdagen den 13 november 2018, klockan 17:00

Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal, Nya Folkets Hus, Centralplan 7

Ärenden

1. Kommunfullmäktiges entlediganden och valärenden 2018
2. Enkla frågor 2018
3. Interpellationsdebatt KF 2018
4. Förordnande av begravningsombud för perioden 2019-2022
5. Delårsrapport januari-augusti 2018 Karlskoga kommun
6. Införande av E-förslag i Karlskoga kommun
7. Arbetsordning för Karlskoga Kommunfullmäktige 2019-2022
8. Motion om en ny tilldelningsmodell av pengar till grundskolorna i kommunen
9. Motion om gemensam digital plattform till förskola och grundskola
10. Motion till Kommunfullmäktige gällande inrättande av Sverigefinskt råd
11. Motion om Nära mat-veckan
12. Motion om blodgivare på arbetstid
13. Medborgarförslag om förenklad sophantering
14. Medborgarförslag angående avgifter för sophantering
15. Hemställan biogasbolaget - Svealandstrafiken
16. Förvärv av aktier i Gelleråsbanan AB
17. Marköverlåtelseavtal mellan Karlskoga kommun och Innobo Produktion AB avseende avtal om bebyggelse inom del av fastigheterna Bregården 2:48, Orren 2, 3, 4, 5, 6, och 7
18. Avfallstaxa 2019
19. VA-taxa 2019
20. Motion om att utreda konsekvenserna av en avveckling av Karlskoga Kommunhus AB
21. Motion om att införa tioåriga investeringsplaner i kommunkoncernen
22. Motion om att utreda möjligheterna att inrätta en äldreombudsman
23. Motion om anställningsrutiner vid äldreomsorgen i Karlskoga
24. Medborgarförslag om bullerplank
25. Inkomna interpellationer 2018
26. Inkomna motioner 2018
27. Inkomna medborgarförslag 2018
28. Inkomna handlingar KF 2018

Ärendelista och handlingar
Ärendelista såväl som samtliga handlingar finns till­gängliga på Kommunstyrelsens hus, kansliavdelningen, Katrinedalsgatan 2–4, Karlskoga.

Hela ärendelistan och handlingar finns på www.karlskoga.selänk till annan webbplats under rubrik Kommun & politik/kommunfullmäktige.länk till annan webbplats

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Välkommen!

Anders Ohlsson
Kommunfullmäktiges ordförande

Lyssna på dina politiker! Direktsändning från kommunfullmäktiges sammanträde: 103,8 alt. 97,0 MHz Cityradion.

Uppdaterad 2018-11-06