Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Stöd till anhöriga

Du som vårdar en närstående som är äldre,
långvarigt sjuk, funktionsnedsatt eller har ett
missbruk/beroende, har själv möjlighet att få
stöd och hjälp.

Du kanske behöver avlastning eller råd.
Kontakta kommunen för att få veta mer.

Uppdaterad 2016-10-26