Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Avgifter för vård och omsorg

Storleken på avgiften varierar från person till person. Avgiften beräknas på din inkomst, eventuella bidrag, hjälpbehovet, maxtaxan och förbehållsbeloppet.

Betala gärna med autogiro

AutogiroblankettPDF

Du betalar aldrig mer än maxtaxan för hemtjänstinsatser eller för vård på ett vårdboende. 2017 är maxtaxan på 2013 kronor per månad och person.

Avgiften kan heller aldrig överstiga 359 kronor per timme. Maxtaxan är densamma i hela landet.

Förbehållsbelopp

Utöver maxtaxan finns också det som kallas förbehållsbelopp. Efter att skatt, bostadskostnad och hemtjänstavgiften är betald ska du (2017) också ha kvar minst 5 507 kronor per månad om du är ensamstående och 4 273 kronor vardera för makar för personliga utgifter. Om det beloppet (5507 kronor eller 4273) inte blir över så minskas hemtjänstavgiften så att det gör det.

Värt att notera är att på ett vårdboende betalar var och en för mat och hyra, det ingår inte i det som faller under maxtaxan.

Hyran varierar på de olika boendena beroende på bland annat storlek på bostaden och bostadens standard, precis som i vilket hyresbostad som helst.

Avgifter för vård och omsorg 2017

Dagverksamhet, kost

75 kronor

Dagverksamhet, fika

25 kronor

Dagverksamhet, lunch

60 kronor

Kost korttids- och växelvård

125 kronor

Kupongpris frukost

30 kronor styck

Kupongpris lunch

60 kronor styck

Vårdboende, kost

3 760 kronor per månad

Matlåda

60 kronor

Resor dagverksamhet

40 kronor resa, alternativt 400 kr per månad

Serviceavgift

359 kronor/timme, max 2013 kronor i månaden

Trygghetslarm

350 kronor per månad

Vårdavgift

Max 2 013  kronor i månaden


Uppdaterad 2017-10-24 av Maria Gunnarsson