Karlskoga kommun

Boenden

I Karlskoga finns fem vårdboenden för personer med omfattade omsorgsbehov. Utöver det finns ett korttidsboende som fungerar som avlastning för en anhörig som vårdar i hemmet. Något kösystem till våra boenden finns inte utan det är enbart individens behov som styr.

Särskilt boende

Är ett samlingsnamn för vårdboende (äldreboende) och korttidsplats. Det benämns också ibland som vård- och omsorgsboende.

Vårdboende

På ett vårdboende finns personal på plats dygnet runt. Här bor man främst om man har stora omvårdnadsbehov. Boendet är permanent och vid inflytt tar man oftast med sig egna möbler förutom en höj- och sänkbar säng som tillhandahålls av boendet.

Korttidsplats

På en korttidsplats bor man under en begränsad tid. Korttidsplats kan man få vid ett tillfälligt ökat vårdbehov eller som avlastning för en anhörig som vårdar i hemmet. Korttidsplats bedrivs främst på Treklövern men det finns även några platser på Torpdalen.

I Karlskoga finns sex vårdboenden som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för:

Seniorboende

Karlskogahemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sköter kösystem och uthyrning av seniorbostäder. I en seniorbostad bor du som fyllt 65 år och inte har några hemmavarande barn. Gemensamt för seniorbostäderna är att alla lägenheter har bra tillgänglighet och nås via markplan eller hiss. I vissa områden finns gemensamhetslokaler för aktiviteter.

Du som har behov av hjälp i hemmet som hemtjänst eller hemsjukvård, kan ansöka om det genom kommunens biståndsenhet.

Läs mer om att söka bostad i Karlskogalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tidigare servicehus

Karlskoga kommun har följt den trend som finns i landets övriga kommuner då det gäller att avveckla servicehus. Socialförvaltningen upphörde med att fatta beslut gällande servicelägenheter efter beslut i socialnämnden den 11 juni 2012.

Söker du boende på Bergmästaren vänd dig till HSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Söker du boende på Nickkällan eller Solbringen vänd dig till Karlskogahemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad 2015-03-25 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Poollänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)