Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Vårdboenden och korttidsplats

I Karlskoga kommun finns fem vårdboenden för äldre. Det är Björkliden, Lötängen, Saxlyckan, Skrantahöjden och Torpdalen. Utöver detta finns även tillfällig hjälp att få om behov uppstår i form av korttidsvård, växelvård, trygghetsplats eller palliativ vård. Det finns bland annat på Treklövern.

Besök från anhöriga och andra närstående är alltid välkomna!

Rätt till vårdboende

Vårdboende är till för personer med stort behov av vård och omsorg. Behovet ska vara så omfattande att vården och omsorgen inte kan ges i hemmet på ett bra sätt.

Det finns olika inriktningar på våra boenden utifrån behov. För demenssjukdom finns gruppboende och vårdboende inriktning. Gruppboende erbjuder mycket stimulans och olika typer av aktiviteter. Vårdboende passar för dig med demensdiagnos och som är i stort behov av lugn och harmoni.

Vår målsättning att erbjuda en god vård och omsorg dygnets alla timmar, oavsett de individuella behoven. I det innefattar, bland mycket annat, att erbjuda en meningsfull vardag. Alla vårdboenden är engagerade på olika sätt kring stimulans.

Så går det till

Något kösystem till vårdboenden finns inte. Det är enbart individens behov som styr om man får en plats. För att få en bostad till förfogande måste en ansökan skickas in till kommunen. Utredningen görs för att kunna bedöma hur behoven kan tillgodoses. Efter utredning ges ett skriftligt beslut.

Vid ett positivt beslut så placeras personen på en väntelista hos boendesamordnaren. När ledig plats finns så anvisas en ledig lägenhet. I Karlskoga kommun har det under lång tid inte funnits någon kö alls, såvida det inte finns önskemål om ett visst boende.

Det är möjlighet att önska boende, men det kan inte garanteras en plats direkt. Finns inte direkt en ledig lägenhet på det önskade boendet erbjuds en lägenhet på ett annat boende, men även om personen flyttar in på det erbjudna finns möjligheten finns att byta när det blir en lägenhet ledig.

Bostaden och avdelningen

Varje avdelning består av 6-10 lägenheter. Alla lägenheter har tillgång till en liten köksdel, badrum, klädskåp, förråd. I lägenheten ingår säng och madrass. Utöver det används privata saker och ett eget hyreskontrakt upprättas. Vi rekommenderar starkt att upprätta en hemförsäkring.

På varje avdelning finns det ett gemensamt dagrum/allrum och kök. Det finns också tillgång finns till uteplatser, trädgårdar och/eller utemiljöer och balkonger.

På alla boenden finns larmsystem som kan anpassas efter olika individers behov.

Personal

Varje avdelning har sin egen personalgrupp och vi använder så lite timanställd personal som möjligt för att öka kontinuiteten och på så vis också tryggheten.

På varje vårdboende finns en ansvarig enhetschef. På boendet arbetar ett team bestående av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och arbetsterapeut.

Det finns möjlighet att kontakta sjuksköterska dygnet runt. Läkarrond sker varannan vecka och har självklart ett nära samarbete med kommunens sjuksköterskor som också kontaktar läkare utöver ronderna om det behövs. Även en arbetsterapeut finns tillgänglig och sjukgymnast kopplas vid behov.

Alla som flyttar in på kommunens boenden får en egen kontaktperson som är ansvarig för att vården och omsorgen ska fungera så bra som möjlig. Kontaktpersonen har ett tydligt uppdrag. Om det finns ett behov av hälso- och sjukvårdsinsatser så hjälper vi till med det också.

Vår personalen är delaktig, engagerad och kunnig.

Delaktighet och samarbete

Samverkan är viktig och sker mellan den boende, närstående och personal genom ankomstsamtal, kontaktmannaskap, vårdplaneringar och anhörigträffar.

På varje vårdboende finns det en anslagstavla med information som riktar sig speciellt till anhöriga och närstående.

Vid inflyttning får anhöriga alt närstående en inflyttningsmapp som innehåller all information man kan tänkas behöva. Den första kontakten tas av enhetschef som anvisar lägenheten. Varje år bjuder enheten in anhöriga och närstående till anhörigträffar. Några enheter har även anhörigråd.

Mat och måltider

På varje vårdboende lägger vi stor vikt vid måltiderna. En individuell kostplanplanering tas fram som underlag för kost och måltider. Vi serverar frukost, lunch, middag, mellanmål när så önskas under dygnet. Vi utgår från varje persons individuella önskemål och vanor.

Vi har ett nära samarbete med folkhälsoförvaltningen som lagar huvudkomponenterna i lunch och middags målen. En hel del mat lagas på plats. Bakning sker i stor omfattning. Lukt från matlagning och bakning stimulerar sinnen och bidrar till trivsel, aptit och hemkänsla.

Aktiviteter

Exempel på aktiviteter är promenader, högläsning, film, sång och musik, bakning, studiecirklar, utflykter, fester, pubkvällar, raggarträffar, kräftskivor osv. Vi försöker anpassa efter önskemål samt att göra alla delaktiga i vardagssysslor som att vattna blommor, duka och liknande. På varje avdelning finns en planering för aktiviteter på grupp- och individnivå

Andakt anordnas på vårdboendet med jämna mellanrum.

På facebook finns en sida där en del av aktiviteterna presenteras.länk till annan webbplats

Städning, tvätt, pengar, med mera

På vårdboendet ansvarar kontaktpersonen för städningen i din lägenhet. All tvätt tvättas på avdelningen. Hygien hos personal är viktig och vi följer de hygienföreskrifter som finns. Vi byter även arbetskläder varje dag.

Pengar och värdesaker

Vid flytt till vårdboendet vill vi veta vem som sköter de ekonomiska ärendena. Värdesaker och värdefulla smycken är bra om de inte förvaras på boendet. En handkassa för små oförutsedda kostnader behövs. Pengarna förvaras i ett kassaskåp på enheten. Fotvård, massage och hårvård faktureras. Hygienartiklar beställs i första hand från ett företag och kostnaden faktureras. Om något annat önskas så diskuteras det med kontaktpersonen.

Övrigt

Frisör, massage och fotvårdsspecialist finns att tillgå efter beställning. Vid önskemål om annan utförare vidtalas kontaktperson.

Alla boende har rätt till subventionerad tandvård och kostnadsfri tandvård en gång per år.

Seniorboende och tidigare servicehus

Karlskogahem sköter kösystem och uthyrning av seniorbostäder. I en seniorbostad bor du som fyllt 65 år och inte har några hemmavarande barn.

Karlskoga kommun har följt den trend som finns i landets övriga kommuner då det gäller att avveckla servicehus och flera av dem är numera seniorboenden. Söker du boende på Bergmästaren , Nickkällan eller Solbringen vänd dig till Karlskogahem.

Vårdboenden i Karlskoga kommun:

Avgifter för vård och omsorg

Storleken på avgiften varierar från person till person. Avgiften beräknas på din inkomst, eventuella bidrag, hjälpbehovet, maxtaxan och förbehållsbeloppet.

Betala gärna med autogiro

AutogiroblankettPDF

Du betalar aldrig mer än maxtaxan för hemtjänstinsatser eller för vård på ett vårdboende.

2018 är maxtaxan 2 044 kronor per månad och person. Avgiften kan heller aldrig överstiga 370 kronor per timme. Maxtaxan är densamma i hela landet.

Förbehållsbelopp

Utöver maxtaxan finns också det som kallas förbehållsbelopp. Efter att skatt, bostadskostnad och hemtjänstavgiften är betald ska du ha kvar minst 5 136 kronor per månad om du är ensamstående och 4 340 kronor vardera för makar. Om inte så minskas hemtjänstavgiften.

Värt att notera är att på ett vårdboende betalar var och en för mat och hyra, det ingår inte i det som faller under maxtaxan.

Hyran varierar på de olika boendena beroende på bland annat storlek på bostaden och bostadens standard, precis som i vilket hyresbostad som helst.

Avgifter för vård och omsorg 2018

Dagverksamhet, kost

80 kronor

Dagverksamhet, fika

26 kronor

Dagverksamhet, lunch

65 kronor

Kost korttids- och växelvård

127 kronor

Kupongpris frukost

31 kronor styck

Kupongpris lunch

65 kronor styck

Vårdboende, kost

3 820 kronor per månad

Matlåda

65 kronor

Resor dagverksamhet

40 kronor resa, alternativt 400 kr per månad

Serviceavgift

370 kronor/timme, max 2044 kronor i månaden

Trygghetslarm

350 kronor per månad

Vårdavgift

Max 2 044  kronor i månaden


Matsedel

Här visas den mat som serveras på kommunens vårdboenden: Björkliden, Lötängen, Saxlyckan, Skrantahöjden och Torpdalen.

Veckans meny

Uppdaterad 2018-10-23
Följ oss på Facebook.