Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Vårdboenden och korttidsplats

I Karlskoga finns fem vårdboenden och ett boende för korttidsplats. Karlskoga kommun vill vara en attraktiv kommun att bo och leva i oavsett ålder. En god vård och omsorg är en del av det.

Anhöriga och närstående är alltid välkomna till kommunens boenden!

Det finns inget kösystem till våra boenden. Det är bara individens behov som styr. Behovet utreds via en ansökan till kommunen.

För att ha rätt till vårdboende ska den sökande ha ett stort vård- och omsorgsbehov som inte kan uppfyllas i hemmet. En lägenhet erbjuds i så fall på ett av kommunens vårdboenden. Lägenheten möbleras med egna möbler, med undantag för sängen, en höj- och sänkbar säng, som kommunen står för.

Rätt till vårdboende

För att ha rätt till vårdboende ska den sökande ha ett stort vård- och omsorgsbehov som inte kan uppfyllas i hemmet. En lägenhet erbjuds i så fall på ett av kommunens vårdboenden. Lägenheten möbleras med egna möbler, med undantag för sängen, en höj- och sänkbar säng, som kommunen står för.

Den boende förväntas ha en egen hemförsäkring, gärna med allrisktillägg.


Korttidsplats

På en korttidsplats, till skillnad från ett vårdboende, bor man under en kortare tid. Korttidsplats kan man få vid ett tillfälligt ökat vårdbehov, eller som avlastning för en anhörig som vårdar i hemmet.

Korttidsplats finns främst på Treklövern men det finns även några platser på andra boenden.

Aktiviteter

På alla boenden arrangeras olika typer av sociala aktiviteter, som musikarrangemang, gympa eller samtalsgrupper: Utbudet varierar från boende till boende och beroende på vad som efterfrågas just för stunden. Aktiviteterna arrangeras av boendet och av andra aktörer som kommer på besök.

Se mer av våra aktiviter på vår Facebook-sida.

Seniorboende och tidigare servicehus

Karlskogahem sköter kösystem och uthyrning av seniorbostäder. I en seniorbostad bor du som fyllt 65 år och inte har några hemmavarande barn.

Karlskoga kommun har följt den trend som finns i landets övriga kommuner då det gäller att avveckla servicehus och flera av dem är numera seniorboenden. Söker du boende på Bergmästaren , Nickkällan eller Solbringen vänd dig till Karlskogahem.

Vårdboenden i Karlskoga kommun:

Storleken på avgiften varierar från person till person. Avgiften beräknas på din inkomst, eventuella bidrag, hjälpbehovet, maxtaxan och förbehållsbeloppet.

Betala gärna med autogiro

AutogiroblankettPDF

Du betalar aldrig mer än maxtaxan för hemtjänstinsatser eller för vård på ett vårdboende. 2017 är maxtaxan på 2013 kronor per månad och person.

Avgiften kan heller aldrig överstiga 359 kronor per timme. Maxtaxan är densamma i hela landet.

Förbehållsbelopp

Utöver maxtaxan finns också det som kallas förbehållsbelopp. Efter att skatt, bostadskostnad och hemtjänstavgiften är betald ska du (2017) också ha kvar minst 5 507 kronor per månad om du är ensamstående och 4 273 kronor vardera för makar för personliga utgifter. Om du inte har kvar det beloppet så reduceras din hemtjänstavgift.

Värt att notera att på ett vårdboende betalar var och en för mat och hyra, det ingår inte i det som faller under maxtaxan. Hyran kan också varierar på de olika boendena beroende på bland annat storlek på bostaden och bostadens standard, precis som i vilket hyresbostad som helst.

Avgifter för vård och omsorg 2017

Dagverksamhet, kost

75 kronor

Dagverksamhet, fika

25 kronor

Dagverksamhet, lunch

60 kronor

Kost korttids- och växelvård

125 kronor

Kupongpris frukost

30 kronor styck

Kupongpris lunch

60 kronor styck

Vårdboende, kost

3 760 kronor per månad

Matlåda

60 kronor

Resor dagverksamhet

40 kronor resa, alternativt 400 kr per månad

Serviceavgift

359 kronor per timme, max 2013 kronor i månaden

Trygghetslarm

350 kronor per månad

Vårdavgift

Max 2 013  kronor i månaden


Matsedel

Här visas den mat som serveras på kommunens vårdboenden: Björkliden, Lötängen, Saxlyckan, Skrantahöjden och Torpdalen.

Veckans meny

Uppdaterad 2017-09-26 av Maria Gunnarsson