Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Vårdplaneringsteam

Kommunens vårdplaneringsteam finns placerat på Karlskoga lasarett och har som uppgift att representera kommunen inom vårdplanering.

Om din läkare bedömer att du, efter avslutad sjukhusvård, har behov av fortsatt omvårdnad, hjälp i hemmet eller rehabilitering kan ett vårdplaneringsmöte erbjudas.

Skall ske skyndsamt

Vårdplanering ska ske så snart som möjligt, i regel inom en till tre dagar. Planeringen gäller för de första veckorna och sedan ska en uppföljning ske där nya beslut om insatser kan tas.
 
Vårdplaneringen är en del av samarbetet mellan kommunen och landstinget. Det samarbetet är reglerat genom olika avtal och uppgörelser. Samarbetet kallas obruten vårdkedja.

Uppdaterad 2017-04-07 av Maria Gunnarsson