Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Bakgrunden till vårt arbete

Foto: Frida Edlund

Utifrån behovet av att bemöta drogproblematiken inleddes en samverkan under 2013. Detta utformades till en arbetsgrupp som idag heter Västra länsdelen mot droger. Arbetsgruppen samordnas av folkhälsoförvaltningen.

 

 

 

 

 

I arbetsgruppen finns representanter från polis, psykiatri, akut, ambulans, socialtjänst, elevhälsa, fritidsgårdar, kultur- och föreningsförvaltningen, Örebro läns idrottsförbund och folkhälsoförvaltningen i Karlskoga, Degerfors och Hällefors.

Lite historik om VÄSTRA LÄNSDELEN MOT DROGER

2013

 - Ett första möte i april med personal som arbetar verksamhetsnära vilket bildar en arbetsgrupp. Inledningen på arbetet var kompetensutveckling vad det gäller droger.

 - En intoxblankett utformas i syfte att kartlägga förgiftningsfall som kommer in till akuten på Karlskoga lasarett.

2014 
 - Från februari månad 2014 införs förgiftningsblanketten på akutmottagningen vid Karlskoga lasarett.

 - Inleds ett arbete med kompetensutveckling kring anhöriga.

 - Påbörjas arbetet med kunskapsspridning kring alkohol och andra droger via olika kanaler. Informationskvällar genomförs om narkotikasituationen bland unga i Karlskoga, Degerfors och Hällefors.

2015
 - Påbörjas ett samverkansarbete med att bygga en informationsportal om droger.

2016
 - Lanserar Alkohol- och drogguiden med syftet att invånare i Karlskoga och Degerfors på ett enkelt sätt ska kunna guidas till råd och stöd, samt information kopplat till alkohol och andra droger.

- Informationskvällar genomförs om drogsituationen bland unga i Karlskoga, Degerfors och Hällefors.

  

Uppdaterad 2016-04-14