Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Drogförebyggande arbete

Drogfri skolavslutning. Foto: Frida Edlund

Karlskoga och Degerfors förebyggande arbete mot droger syftar till att ge befolkningen möjlighet till god livskvalité och hälsa.

Det finns kommunspecifika folkhälsoplaner där förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, doping och tobak är ett av de prioriterade områdena.


Detta ska huvudsakligen ske genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Det positiva och friska är i fokus, för att stärka och bidra till god hälsa, välbefinnande och en fortsatt positiv utveckling. Ett välutvecklat drogförebyggande arbete innebär insatser på individ-, grupp och samhällsnivå.

Karlskoga och Degerfors har beslutat om följande övergripande mål:

  • Höja debutåldern för alkoholkonsumtionen
  • Förmå ungdomar att avstå från alkohol, narkotika, tobak och doping
  • Utveckla och förbättra befintligt arbete gällande tillsyn
  • Verka för förebyggande aktiviteter i syfte att minska alkoholbruk för ungdomar
  • Stärka föräldrar/vårdnadshavare i en mer restriktiv attityd
  • Verka för tidig upptäckt och insatser
  • Fortsatt samverkan mellan berörda aktörer

Läs mer om det drogförebyggande arbetet i Karlskoga och Degerfors:

Kampanjen Stoppa langningen
Läs mer här: Stoppa langningen

Kampanjen Tänk om
Läs mer här: Tänk om

Drogfri skolavslutning
Läs mer här: Drogfri skolavslutning

Arbetsgruppen Västra länsdelen mot droger
Läs mer här: Västra länsdelen mot droger

Informationskvällar kring drogsituationen bland unga i Karlskoga och Degerfors
Läs mer här: infokvällar 2016länk till annan webbplats

Intoxblanketten ( sammanställning förgiftning av droger) vid akutmottagningen på Karlskoga lasarett
Läs mer här: intox

Stödgruppsverksamhet för barn i familjer med missbruk
Läs mer här: Karlskoga - Rymden eller Degerfors - Stegetlänk till annan webbplats

Fritidsgårdarna i Karlskoga
Läs mer här: Fritidsgårdar

Säker och trygg förening 
Läs mer här: Säker och trygg förening

Uppdaterad 2018-02-26