Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Stöd till barn och ungdom

Har någon i din familj eller i din närhet problem med alkohol eller andra droger?

Du är inte ensam. Ungefär vart femte barn i Sverige lever i familjer med riskabel alkohol- eller narkotikakonsumtion.

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg uppväxt. Här kan du som barn och ungdom hitta stöd. Här finns verksamheter som erbjuder stöd i Karlskoga och Degerfors. Vi har även samlat internetsidor och jourtelefon där du kan ställa dina frågor anonymt.

Stöd i Karlskoga

Stöd till barn och unga i Karlskoga
Läs mer här:
Stöd till barn och unga i Karlskoga

Kontakt med elevhälsan för grundskolan i Karlskoga kommun
Läs mer här:
Elevhälsan Karlskoga

Stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruk i Karlskoga
Läs mer här: Rymden


Stöd i Degerfors

Stöd till barn och unga i Degerfors
Läs mer här: Stöd till barn och unga i Degerforslänk till annan webbplats

Kontakt med elevhälsan för grundskolan i Degerfors kommun
Läs mer här: Elevhälsan Degeforslänk till annan webbplats

Stödverksamhet för barn och unga i familjer med missbruk i Degerfors
Läs mer här: Stegetlänk till annan webbplats                          


Stöd i Karlskoga och Degerfors

Hjälp och stöd i Örebro län via 1177
Läs mer här:
Vårdguiden på nätet 1177länk till annan webbplats

Kontakt med elevhälsan vid Möckelngymnasiet
Läs mer här:
Elevhälsan Möckelngymnasietlänk till annan webbplats

Behöver du hjälp, eller någon att prata med? Ta kontakt med Karlskogas ungdomsmottagning
Läs mer här: Karlskogas ungdomsmottagninglänk till annan webbplats

Psykiatriska insatser till barn och ungdomar i Örebro län
Läs mer här: Psykiatri för barn och unga vuxnalänk till annan webbplats


Stöd vid eget bruk

Vid eget bruk av alkohol, narkotika, doping eller tobak
Läs mer här: Stöd vid eget bruk


Stöd på internet

Barnens rätt i samhället [BRIS] har en jourtelefon dit du kan vända dig och ställa anonyma frågor
Läs mer här: BRISlänk till annan webbplats

Organisation för ungdomar som växer upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar
Läs mer här: Maskrosbarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En ungdomsmottagning på nätet
Läs mer här: UMOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Drugsmart hjälper dig att hitta den information du söker om alkohol och andra droger
Läs mer här: Drugsmartlänk till annan webbplats

Organisation för unga som anhöriga i familj med missbruk eller psykisk ohälsa
Läs mer här: Trygga barnlänk till annan webbplats

Frågor och stöd kring cannabis
Läs mer här: Cannabishjälpenlänk till annan webbplats


Uppdaterad 2018-02-05