Karlskoga kommun
Kontaktinformation Karlskoga kommun
Telefon0586 - 610 00 
Tfn-tiderMån-tors 07.30 - 16.30 
 Fredag 07.30 - 16.00 
E-postkommun@karlskoga.seFler kontaktuppgifter

Familj, barn och ungdom

Individ- och familjeomsorgen i Karlskoga kommun är en viktig del av socialtjänsten. Vi arbetar både förebyggande och med att stödja personer som hamnat i svåra situationer av olika slag.

Du kan kontakta individ- och familjeomsorgen när du behöver råd som gäller dig, din familj eller en närstående. Du kan också anmäla oro om du befarar att någon du känner far illa.

Inom individ- och familjeomsorgen i Karlskoga finns olika insatser. Vad som kan vara aktuellt för dig, din familj eller en närstående är individuellt.

Enligt vårat kvalitetåtagande åtar oss att:

  • Du erbjuds rådgivande samtal eller samarbetssamtal
  • Du erbjuds tid inom två veckor efter första kontakt
  • Du erbjuds ett eller flera samtal
  • Du erbjuds uppföljande samtal fyra månader efter rådgivningens eller samarbetssamtalens avslut

Läs mer om kvalitetåtagande i länken till höger.

Uppdaterad 2016-02-09 av Maria Gunnarsson

Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga
Telefon: 0586 - 610 00 E-post: kommun@karlskoga.se
Kontakta Karlskoga kommun

Anställda: Logga inlänk till annan webbplats | Distansarbetsplatsenlänk till annan webbplats | Time Care Pool  |  Fakturahanteringlänk till annan webbplats

Tipsa en vän:

Till Vision 2020
Dela på Twitter Dela på LinkedIn Dela på Facebook