Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Ilska och utbrott

När ett barn uppvisar ett mönster av negativitet eller ilska brukar kallas det för trotssyndrom.

I första hand är protesterna riktade mot föräldrarna, men kan även vara riktade mot andra vuxna eller mot kompisar.

Det är vanligt att barn med ADHD med inslag av impulsivitet och överaktivitet utvecklar trotssyndrom. Anledningen är att impulsiva barn har svårt att hålla inne sina reaktioner när de möter motgångar och krav och i stället reagerar direkt med protester utan att hinna tänka sig för.

Barn som utmanar sin omgivning betraktas ofta som aggressiva eller destruktiva, som om deras handlande är en följd av deras egenskaper. Det finns dock risker med ett sådant tänk eftersom de vuxnas bemötande kan skapa onda cirklar eller negativa utvecklingsspiraler hos barnen, vilket kan bidra till att hålla kvar och kanske till och med att förstärka olämpliga beteendemönster. Därför är det viktigt att förstå de mekanismer som bidrar till att sådana onda cirklar skapas.

 

Uppdaterad 2017-04-05 av Maria Gunnarsson