Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Mobbning och kränkande behandling

Mobbning är när någon upprepat trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Att man exempel blir kallad nedsättande saker, utesluts från kamratkretsen eller blir utsatt för våld eller hot. Det har också blivit vanligare att mobbning sker via e-post, sms eller i sociala medier.

Mobbning är vanligare än man tror. Hos många sitter ärren efter mobbning kvar länge, ibland hela livet. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på mobbning.

Tecken på mobbning hos barn eller unga

 • Barnet/ungdomen blir tystare
 • Barnet/ungdomen berättar inte vad som händer i skolan
 • Kompisar följer inte med hem
 • Barnet/ungdomen slutar umgås med kompisar
 • Barnet/ungdomen vill inte träffa kompisar på fritiden utan vill hellre vara hemma
 • Barnet/ungdomen får en helt ny umgängeskrets. Ofta i en annan ort än skolan eller den plats barnet/ungdomen blir mobbat på
 • Återkommande huvudvärk och annan värk
 • Vredesutbrott
 • Sämre aptit
 • Mardrömmar
 • Blåmärken och andra skador
 • Saker som mobiltelefon, klocka eller gymnastikkläder försvinner
 • Sämre studieresultat

Mobbning på arbetsplats

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker och att mobbning förebyggs. Men arbetsgivaren kan inte ensam rå på problematiken utan även skyddsombud och arbetstagare behöver vara delaktiga.

Uppdaterad 2017-04-05 av Maria Gunnarsson