Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Skolfrånvaro

Det kan finnas många olika orsaker till att barn inte mår bra i skolan. Det är vanligt att ha det jobbigt med kompisarna, någonting som de flesta känner av mer eller mindre under sin skolgång.

Ibland går det så långt att det handlar om mobbning, det vill säga att ett barn blir kränkt och utfryst under en längre tid.

En annan orsak kan vara att barnets föräldrar inte fungerar som ett stöd, kanske för att de är upptagna av sina egna problem eller att de har för höga eller för låga förväntningar på sitt barn.

Under uppväxten går de flesta också igenom egna kriser som kan göra att man i perioder inte orkar ägna sig tillräckligt åt skolan. Stress och prestationsångest är vanliga problem i skolan, där perioder av prov och betygshets kan vara svåra att ta sig igenom för en del elever. Det kan leda till olika symtom på stress, som till exempel svårt att sova. Elever som har svårt att följa med i undervisningen av olika anledningar kan också få svårt att trivas och må bra.

Uppdaterad 2017-04-05 av Maria Gunnarsson