Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Löten

Löten är ett gruppboende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med fem lägenheter.

Målet är att de boende ska klara av vardagen och aktiviteter så självständigt som möjligt med stöd från personal efter ett strukturerat arbetssätt

Kontakta ansvarig enhetschef om du vill ha mer information om boendet. Enhetschefen nås via kommunens Serviceceneter vardagar under kontorstid.

Uppdaterad 2017-05-02