Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kartan visar arbetsområdet

Nybyggnation av cykelbana efter Bergsmansgatan

Startar 28 augusti och pågår hela hösten 2017

Plats: Bergsmansgatan

Trafiken kommer att påverkas

Vecka 35 kommer arbetet med nybyggnationen av den nya cykelbanan efter Bergsmansgatans östra sida att starta. Det här bygget kommer att ersätta den cykelbanan som idag går över Alfred Nobels torg. Eftersom det kommer att finnas maskiner och avspärrningar på plats så kommer det att bli en besvärlig trafiksituation med begränsad framkomlighet efter Bergsmansgatan. Därför vill vi rekommendera all fordonstrafik under byggtiden att använda sig av Centrumleden som alternativ för att ta sig fram på ett enklare och bättre sätt till centrala Karlskoga.

Hela hösten

Bygget av den nya cykelbanan kommer att pågå under hela hösten 2017. Under byggtiden så kommer busshållplatsen på Bergsmansgatan att temporärt flytta till parkeringsplatserna utanför Konsthallen, i början av Kungsvägen. När den här ombyggnationen sedan är klar kommer busshållplatsen att flyttas till Alfred Nobels torg framför Hotell Alfred Nobel. Vi hoppas att det finns förståelse under byggperioden för de problem som kommer att uppstå.

Bild från Bergsmansgatan

Uppdaterad 2017-08-24