Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Belysning

Det är Karlskoga Energi & Miljö som ansvarar för gatubelysningen längs kommunens gator och vägar. Till dem vänder du dig om du ser något som behöver åtgärdas. Trafikverket ansvarar för för belysningen längs sina vägar (E18, väg 205, 237 och 243).

Karlskoga Energi & Miljö - kundtjänst
Telefon: 0586 - 750 100
Öppettider: Måndag - torsdag 08.00 - 16.00, fredag 08.00 - 15.00
Felanmälan utanför ordinarie öppettider: 0586-750 200 (Karlskoga Elnät)

Uppdaterad 2017-01-27 av Gunilla Östman