Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Flextrafik ska införas i Karlskoga

Region Örebro län och Karlskoga kommun är överens om att utveckla anropsstyrd flextrafik i Karlskoga. Det ska vara ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Ambitionen är att flexbussarna ska kunna börja rulla i Karlskoga under september 2018.

Flextrafiken innebär bättre tillgänglighet för människor i Karlskoga som har svårt att fullt ut nyttja den linjelagda trafiken, på grund av för långa avstånd till hållplatserna. Även färdtjänstresenär kan använda flextrafiken. Den anropsstyrda flexbusstrafiken ska vara ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

En upphandling ska påbörjas för fordon till flextrafiken. Målsättningen är att
flexbussarna ska börja rulla i Karlskoga under september 2018.

Försök under tre år

Flextrafik i Karlskoga tätort föreslås införas mellan kl.9.30 och 15.30 under vardagar samt kl. 10-14 under lördagar. Försöket ska pågå under tre år, och kostnaderna för trafiken ska delas lika mellan Karlskoga kommun och Region Örebro län. Kostnaderna beräknas uppgå till 1,5-2 miljoner kronor per år. I upphandlingen av fordon kommer krav ställas på fossilfria drivmedel. Projektet ska utvärderas fortlöpande med avsikt att etablera anropsstyrd flextrafik som långsiktig del i stadstrafiken i Karlskoga.

Uppdaterad 2018-04-13