Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

E18

E18 ägs av Trafikverket som är väghållare och därmed ansvarar för driften och skötseln av vägen. De ansvarar även för trafikljusen längs E18.

E18 eller Europaväg 18 går förbi Karlskoga och skapar goda förbindelser med städer som Karlstad i väst och Örebro i öst. E18 börjar i Craigavon på Nordirland och slutar i Sankt Petersburg i Ryssland.

Trafikverkets ansvar

Trafikverket äger och ansvarar även för väg 205 (Degerforsvägen - Drottningvägen), väg 237 (Filipstadsvägen) och väg 243 (Österleden och Stolpängsvägen). Kontakta Trafikverket om du har frågor om eller synpunkter på dessa gator.

Utveckling av E18

Arbetet för att öka trafiksäkerheten på E18 pågår ständigt och Karlskoga kommun samarbetar med Trafikverket kring lösningarna och gemensamma åtgärder.
Karlskoga kommun och Trafikverket har dessutom dialog med Polisen om trafiksituationen på genomfarten. 

År 2014 presenterades en åtgärdsvalsstudie för den 9,8 km långa sträckan av E18 som går igenom Karlskoga. Den gjorde av Trafikverket tillsammans med Karlskoga kommun, Region Örebro, invånare och intressenter. 

Bland annat studien ligger till grund för större förändringar av E18 som kräver politiska prioriteringar och beslut. Ambitionen i åtgärdsvalsstudien är att på lång sikt bygga bort samtliga ljusreglerade korsningar genom Karlskoga och att alla passager för oskyddade trafikanter ska ske planskilt i tunnel eller på bro över E18. 

Uppdaterad 2017-01-04