Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

E18 - åtgärdsvalsstudie

Trafikverket har tillsammans med Karlskoga kommun, Region Örebro, invånare och intressenter arbetat fram en åtgärdsvalsstudie för E18, den 9,8 km långa sträckan som går igenom Karlskoga. Arbetet började i slutet av 2012.

Rapporten är nu klar, beslutad av Trafikverket och antagen av kommunstyrelsen i Karlskoga. På trafikverket.se finns fördjupad information om åtgärdsvalsstudien.  

Syftet med åtgärdsvalsstudien är att få fram åtgärder som ger bättre framkomlighet, ökad trafiksäkerhet och bättre miljö för trafikanter och boende längs E18 i Karlskoga tätort.

Den 14 oktober 2014 presenterade Trafikverket och Karlskoga kommun studien för allmänheten på ett Öppet hus i Karlskoga. Ett 40-tal tog tillfället i akt att besöka kommunhuset, ställa frågor och ge värdefulla synpunkter.

Korta fakta

Var: E18 genom Karlskoga samt korsningspunkterna med väg 205 respektive 243.

Varför: Förbättra framkomligheten och samtidigt öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter

Nuläge: Arbete med åtgärdsval för hela genomfarten i Karlskoga. Klart hösten 2014.

Uppdaterad 2017-01-04