Karlskoga kommun
7 november

Inga åtgärder

Vi har inte behövt utföra några åtgärd, varken halkbekämpande eller plogning. Våra vägar är torra och temperaturen kommer att ligga runt minus fyra grader under nattens timmar. Men som vanligt gäller anpassa hastigheten efter rådande väglag.

Uppdaterad 2016-11-07 av Tomas Öhrn